© Amnesty International

Het verhaal van Jeff, een van de geëxecuteerden in Indonesië

De spanning loopt op sinds het einde van de Ramadan in Indonesië. Executies van terdoodveroordeelden zijn ‘not done’ tijdens de heilige vastenperiode, maar sinds begin juli het Suikerfeest werd gevierd ontkomt de procureur-generaal er niet aan om de druk op de ketel te houden en elke week iets te laten vallen over ‘dreigende executies’. Het verhaal van een van de geëxecuteerden.

Door: Martha Meijer, Landenmedewerker Indonesië, Amnesty International Nederland Lees verder

Amnesty Nederland maakt een selectie van blogs van Amnesty-medewerkers, experts, mensenrechtenverdedigers en gevangenen van over de hele wereld.
prisoners_indo_65

Indonesië ‘schuldig’ aan misdaden tegen de menselijkheid

Doutje Lettinga was bij de presentatie van de uitspraak van het Internationale Volkstribunaal 1965 (IPT 1965) in Amsterdam. De Indonesische overheid wordt verantwoordelijk gehouden voor het bloedbad in Indonesië rond 1965 en de daaropvolgende mensenrechtenschendingen.

Lees verder

Doutje Lettinga is senior medewerker Mensenrechtenprojecten (Surveillance & Contraterrorisme) en medewerker Strategische Verkenningen bij Amnesty International Nederland. Na haar promotie in de sociale wetenschappen werkte Doutje als onderzoeker en projectmanager voor o.a. Human Rights Watch, het EU Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) en de Europese Commissie
featured_jaarboek

Laat ons in godsnaam Gekke Gerritje zijn

Vandaag verschijnt ons Jaarboek. De boodschap daarvan is deprimerend. Dat sluit nauw aan bij het treurige gevoel dat veel mensen met mij zullen hebben als ze de krant lezen. Het is crisis. We hebben een humanitaire crisis in Syrië. Een vluchtelingencrisis in de omliggende regio, die zich uitbreidt naar Europa. Maar de meest pijnlijke crisis is wat mij betreft de leiderschapscrisis, die steeds zichtbaarder wordt.  

Door: Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland

Lees verder

(1953) is directeur van Amnesty International Nederland. Hiervoor werkte hij o.a. bij Vluchtelingenwerk Nederland. Hij woont in Utrecht.
prisoners_indo_65

Alsnog ‘berechting’ voor massamoorden Indonesië

Doutje Lettinga woonde het informele internationale Volkstribunaal 1965 in Den Haag bij, bedoeld om slachtoffers en nabestaanden van de massamoorden in Indonesië, nu vijftig jaar geleden, een stem te geven en het proces naar gerechtigheid te bevorderen.

Lees verder

Doutje Lettinga is senior medewerker Mensenrechtenprojecten (Surveillance & Contraterrorisme) en medewerker Strategische Verkenningen bij Amnesty International Nederland. Na haar promotie in de sociale wetenschappen werkte Doutje als onderzoeker en projectmanager voor o.a. Human Rights Watch, het EU Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) en de Europese Commissie
214014_Buru_Island_Prisoners1000

Een ontspannen weekend in een Indonesisch gevangenenkamp

Augustus 1972. Wonen in Jakarta was in die tijd net zo stressvol als het vandaag is. Een weekend buiten de stad moest ons weer in balans brengen. We hoorden van een klein bungalowresort met hete zwavelbronnen in Batukuwung in West-Java. Het bungalowpark was net zo afgelegen en romantisch als in onze verwachting. Maar in Indonesië is niets zoals het lijkt.

Door: Martha Meijer, Landenmedewerker Indonesië, Amnesty Nederland

Lees verder

Amnesty Nederland maakt een selectie van blogs van Amnesty-medewerkers, experts, mensenrechtenverdedigers en gevangenen van over de hele wereld.

Hoop en geloof: Amnesty roept op tot afschaffing van godslasteringswetten in Indonesië

De verwachtingen zijn torenhoog. President Joko ‘Jokowi’ Widodo is de leider die Indonesië zal hervormen. Rondom de verkiezingen in juli hing een ‘yes, we can’-achtige sfeer. Jokowi werd met Obama vergeleken. Hagiografieën prijkten op de voorpagina’s van de internationale media, over de bescheiden timmermanszoon die vernieuwing zal brengen.

Op economisch gebied toonde Jokowi in zijn eerst maand al daadkracht. Afgelopen week verhoogde hij de brandstofprijzen met meer dan 30%. Gesubsideerde brandstof  kost de Indonesische overheid 23 miljard dollar per jaar en is de belangrijkste oorzaak van het begrotingstekort, en er zijn betere wegen nodig en scholen en ziekenhuizen. Deze prijsverhoging is zeker niet populair bij de grote massa, maar grootschalige protesten bleven uit. En Jokowi wordt door economische analisten geprezen om deze noodzakelijke, maar pijnlijke maatregel, die hij zeer vlot genomen heeft.

Deze week is een delegatie van Amnesty International in Jakarta om Jokowi’s daadkracht te vragen op een ander terrein: mensenrechten. In het bijzonder de geloofsvrijheid. In het rapport ‘Prosecuting Beliefs’ staat beschreven hoe in het afgelopen decennium meer dan honderd mensen zijn veroordeeld op grond van de ‘godslasteringswetten’. Veelal betreft het personen die behoren tot religieuze minderheden zoals sjiitische moslims, Ahmadiyya en christenen. De overheid is niet alleen nalatig geweest in het beschermen van deze minderheden tegen aanvallen door geweldadige elementen in de samenleving, maar veroordeelde ook actief meer dan honderd mensen tot gevangenisstraffen oplopend tot 5 jaar, onder andere voor het delen van Facebookberichten, het verkeerd aannemen van een hosti tijdens een katholieke kerkdienst, of het prominent aanhangen van een vorm van islam die afwijkt van het soennisme. Amnesty roept op tot hervorming van de wetgeving en onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen die zijn veroordeeld op grond van de godslasteringswetten.

Bij de presentatie van het rapport in Jakarta was ook Bonar Tigor Naipospos aanwezig. Hij is onderzoeker aan het gerenommeerde Setara Institute, een organisatie die zich bezighoudt met de vrijheid van religie en geloof in Indonesië. Hij benadrukte hoezeer religie gepolitiseerd is in Indonesië, wat het doorvoeren van hervormingen zo complex maakt. ‘Kijk maar naar de lastercampagne tegen Jokowi tijdens de verkiezingscampagnes.’ Er werd toen beweerd dat Jokowi van Chinese afkomst en christen zou zijn. Dat veroorzaakte een daling in de peilingen. ‘Jokowi heeft weliswaar gewonnen, maar verkeert in een benarde politieke positie. De “rood-witte”-coalitie van Jokowi’s rivaal Prabowo heeft een meerderheid in het parlement en zal elke hervorming proberen tegen te houden. Men zal religie zeker gebruiken als instrument om Jokowi in diskrediet te brengen.’

Bonar Tigor Naipospos, destijds een tegenstander van het Soeharto-regime, moet toegeven dat democratisering sinds de val van Soeharto ook ruimte heeft gegeven voor de opkomst van radicale groeperingen.

De democratie is er wel, maar de rechtsstaat is zwak. Een rechtsstaat houdt in dat burgers en overheid zich aan de wet houden. Deze wetten mogen niet strijdig zijn met internationale mensenrechtenverdragen.  Want zonder bescherming van minderheden, wordt democratie de dictatuur van de meerderheid. Of van radicale elementen die worden getolereerd door de meerderheid.

Bonar Tigor Naipopos is wel hoopvol. ‘Als gouverneur van Jakarta hield hij zijn rug recht. Kijk maar naar het geval van ibu Susan.’ Susan Jasmine Zulkifli is het hoofd van een subdistrict in Jakarta. Haar aanstelling wekte veel weerstand op omdat zij christen is. Ondanks grote druk heeft Jokowi geweigerd om haar te laten vervangen alleen omdat zij geen moslim is.

Tijdens de persconferentie zegt ook Amnesty’s Research Director for South East Asia, Rupert Abbott, voorzichtig optimistisch te zijn over de opstelling van de nieuwe regering. Maar eerst zien, dan geloven.

Door: Sabine Park

 

Amnesty Nederland maakt een selectie van blogs van Amnesty-medewerkers, experts, mensenrechtenverdedigers en gevangenen van over de hele wereld.

Vuile trucjes tijdens Indonesische verkiezingen

In de aanloop van de Indonesische presidentsverkiezingen van 9 juli zijn de mensenrechten bij de twee kandidaten een hot topic. Maar niet op de manier waarop Amnesty had gehoopt. Een einde aan de straffeloosheid, aan discriminatie van vrouwen, religieuze intolerantie of het buitensporig gebruik van geweld door de politie? Die stonden helaas niet op het presidentiële prioriteitenlijstje.

Een vrouw toont haar vinger met inkt na stemmen na de parlementsverkiezingen van 9 april 2014. © REUTERS/Beawiharta

Gastblog door Martha Meijer, landenmedewerker Indonesië – Amnesty International

In Jakarta liggen de prioriteiten net even anders. Daar gaat een aantal voormalige generaals rollebollend over straat en beschuldigen elkaar van mensenrechtenschendingen alsof het niets is. De ene presidentskandidaat Prabowo Subianto is een ex-militair met een mensenrechtenverleden, en de ander, Joko Widodo, wordt gesteund door de militaire aartsrivaal van Prabowo, Wiranto. Andere hoge militairen spreken zich uit – voor de een of voor de andere, de loyaliteiten zijn verdeeld.

Strijd achter de schermen

Prabowo en Wiranto hebben hoge posities binnen het leger bekleed in de periode dat het gezag van voormalige president (en ex-generaal) Suharto na een dertigjarig bewind af begon te brokkelen. Beiden hadden destijds, 1998, een oogje op de positie van president en hebben waarschijnlijk achter de schermen een machtsstrijd uitgevochten.

Wie er zorgde voor de onlusten en branden in grote marktgebouwen, waarbij meer dan duizend gewone burgers omkwamen, zullen we waarschijnlijk nooit weten. Prabowo en Wiranto beschuldigen elkaar nu van manipulaties van de orde en veiligheid.

Vuile truc

Half juni, een maand voor de verkiezingsdag kwam een document boven water dat in 1998 leidde tot het ontslag van Prabowo. Een commissie vanuit het leger oordeelde dat hij zijn bevoegdheden had overschreden. Wiranto was lid van die commissie, evenals de huidige president, Susilo Bambang Yudhoyono. Wiranto bevestigt dat het document echt is. Prabowo vindt het allemaal té toevallig en beschuldigt het campagneteam van Joko Widodo van een vuile campagnetruc en suggereert in het voorbijgaan dat Joko Widodo misschien geen overtuigde Moslim is.
Terwijl de presidentskandidaten elkaar proberen zwart te maken, blijven de belangrijke mensenrechtenkwesties onbesproken. Kortom, Amnesty heeft nog veel te doen.

·    Meer weten? Ga dan naar onze Indonesië-pagina

·    Kom in actie! Doe mee aan de schrijfactie voor een Indonesische moslimleider die vastzit voor godslastering

·    Help mensenrechtenactvisten in Indonesië. Steun Amnesty’s trainingen voor activisten.

 

 

Amnesty Nederland maakt een selectie van blogs van Amnesty-medewerkers, experts, mensenrechtenverdedigers en gevangenen van over de hele wereld.