HURICAP-training Sudan © Amnesty International

Amnesty’s HURICAP: mijn camera als mijn wapen

In veel landen leiden onderdrukking door de staat en gewelddadige conflicten tot ernstige mensenrechtenschendingen. Veel van deze conflicten en schendingen blijven uit de publieke belangstelling omdat ze plaatsvinden in gebieden die voor grote internationale spelers niet van belang zijn. Dappere lokale mensenrechtenverdedigers verzamelen met veel moeite bewijsmateriaal om druk uit te oefenen op de internationale gemeenschap.

Door: Srushti Mahamuni, medewerker HURICAP, Amnesty International Nederland Lees verder

Amnesty Nederland maakt een selectie van blogs van Amnesty-medewerkers, experts, mensenrechtenverdedigers en gevangenen van over de hele wereld.
© REUTERS/Ammar Awad

Films met iets extra’s

Op vrijdag 18 maart begint het jaarlijkse Movies that Matter Festival in Den Haag. Een week lang films, documentaires, discussies en debatten over mensenrechten.  Een vast onderdeel van dit festival is Amnesty’s programma A Matter of ACT, waarbij tien mensenrechtenactivisten in het zonnetje worden gezet. Onze filmtips voor een mooie avond uit mét verdieping.

Door: Elke Kuijper, media officer bij Amnesty Nederland
Lees verder

Elke Kuijper
werkt sinds 2002 bij Amnesty International, sinds 2015 als Voorlichter. Houdt zich bezig met (social) media, pers en de website van Amnesty International.
featured_jaarboek

Laat ons in godsnaam Gekke Gerritje zijn

Vandaag verschijnt ons Jaarboek. De boodschap daarvan is deprimerend. Dat sluit nauw aan bij het treurige gevoel dat veel mensen met mij zullen hebben als ze de krant lezen. Het is crisis. We hebben een humanitaire crisis in Syrië. Een vluchtelingencrisis in de omliggende regio, die zich uitbreidt naar Europa. Maar de meest pijnlijke crisis is wat mij betreft de leiderschapscrisis, die steeds zichtbaarder wordt.  

Door: Eduard Nazarski, directeur Amnesty International Nederland

Lees verder

(1953) is directeur van Amnesty International Nederland. Hiervoor werkte hij o.a. bij Vluchtelingenwerk Nederland. Hij woont in Utrecht.
oeganda1000

Oeganda’s jongeren verheffen hun stem

Vandaag worden in Oeganda verkiezingen gehouden. Meer dan 60 procent van de kiezers zijn jonge mensen die nooit een andere president hebben gekend dan Yoweri Museveni, die nu al dertig jaar aan de macht is. De jeugdwerkeloosheid wordt geschat op 60-80 procent, en jongeren vormen een kwetsbare groep die gemanipuleerd wordt voor politieke doeleinden. Amnesty Nederland heeft de afgelopen vijf jaar een mensenrechtenproject gesteund, waardoor jongeren in de noordelijke regio leren om voor hun rechten op te komen. Een aantal jongeren stelt zich zelfs verkiesbaar voor de lokale verkiezingen, die op dezelfde dag als de presidentsverkiezingen worden gehouden.

Door: Wim de Regt – senior medewerker Human Rights Capacity-Building Programme, Amnesty Nederland

Lees verder

Het webteam van Amnesty International is verantwoordelijk voor www.amnesty.nl, Amnesty op Twitter en Facebook en alle andere digitale uitingen van Amnesty in Nederland.
© Amnesty International

De vlag kan uit voor mensenrechteneducatie

‘Mamma, waarom juich je nou?’, vroeg mijn dochter afgelopen zaterdag. ‘Omdat ik het afgelopen jaar hard heb gewerkt om die meneer, hij heet Paul, te laten zeggen wat hij nu zegt!’ Dochterlief wil toch iets meer duidelijkheid en vraagt kritisch door. ‘Maar jij maakt en geeft toch lessen over mensenrechten op scholen?’ Lees verder

Amnesty Nederland maakt een selectie van blogs van Amnesty-medewerkers, experts, mensenrechtenverdedigers en gevangenen van over de hele wereld.
© Amnesty International / K. Veldkamp

De competenties van onze kinderen (en van onze regering)

Wat willen we dat onze kinderen de komende twintig jaar leren? Over die vraag wordt morgen in de Tweede Kamer gedebatteerd. Hét moment waarop Den Haag kan en moet kiezen om mensenrechteneducatie te verankeren als fundamenteel onderdeel van het onderwijs.

Door: Kirsja Oudshoorn, Senior Medewerker Educatie, Amnesty International Nederland

Lees verder

Amnesty Nederland maakt een selectie van blogs van Amnesty-medewerkers, experts, mensenrechtenverdedigers en gevangenen van over de hele wereld.
Vluchtgarage Amsterdam. Een man wast zijn kleding op het parkeerdek van de garage. Foto: Amnesty International/ Jorn van Eck

Maak mij werkeloos

Meer dan 100.000 Nederlandse schoolkinderen hebben in het afgelopen schooljaar een gastles van Amnesty gehad. Kinderen leren daar wat hun mensenrechten en –plichten zijn. ‘Mooi,’ denkt u wellicht. Maar ik ben niet tevreden. Al jaren ben ik bezig om mijn baan overbodig te maken. Want wat ik, samen met mijn educatieteam doe, is de taak van de overheid.

educatie

Lees verder

Amnesty Nederland maakt een selectie van blogs van Amnesty-medewerkers, experts, mensenrechtenverdedigers en gevangenen van over de hele wereld.

Vrijheid verslijt nooit

De vierde mei is een indrukwekkende dag. De wijze waarop om acht uur ‘s avonds het land stilstaat bij de Nederlandse oorlogsslachtoffers laat zien hoeveel respect en waardering er na zoveel jaar nog is voor mensen die hun leven gaven voor de vrijheid.

De vijfde mei heeft een heel ander karakter. Vanuit Wageningen brengen vele estafettelopers het Bevrijdingsvuur naar maar liefst 73 gemeenten. Minister-president Rutte ontsteekt het Nationale Bevrijdingsvuur in Breda en geeft daarmee het sein tot de start van de Bevrijdingsfestivals. Die vormen samen het grootste popfestival van Nederland. De dag wordt afgesloten met het Bevrijdingsconcert in Amsterdam, dat live op de televisie wordt uitgezonden. De lezingenboekjes die het Nationale Comité 4 en 5 mei al jaren uitgeeft bevatten pareltjes van mooie gedachten en formuleringen.

Toch maak ik me zorgen. Omdat ik steeds vaker hoor‚ zie en proef dat mensenrechten‚ door veel mensen‚ ook in sleutelposities‚ als minder actueel of relevant worden ervaren. Omdat zoveel de toon krijgt van harde polemiek. Zo kwam er vanuit de Tweede Kamer harde kritiek op het Europese Hof in Straatsburg. Zo is het zeer harde beleid inzake vreemdelingenbewaring helaas nog steeds praktijk: elk jaar worden in ons land zo’n achtduizend mensen opgesloten, dus van hun vrijheid beroofd. Dat gebeurt onder een zeer streng regime, niet omdat ze een misdrijf hebben gepleegd, maar enkel en alleen omdat ze het land uit moeten. Zo is ook zorgelijk de weigering van Nederland om mensenrechteneducatie op te nemen in de verplichte lesstof voor middelbare scholieren. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vestigt impliciet de aandacht op die laatste omissie‚ door dit jaar ‘Vrijheid geef je door’ als thema te kiezen.

De discussie over de reikwijdte en ‘houdbaarheid’ van mensenrechten raakt een centrale vraag: in wat voor land‚ in wat voor wereld willen wij leven? Mijn antwoord zou zijn: in een wereld waarin iedereen aanspraak kan maken op vrijheid‚ gelijkheid en rechtvaardigheid. En daardoor vrij kan zijn van vrees en nood‚ en zich vrij voelt zich te uiten en zijn of haar geloof openlijk te belijden. Vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid zijn kernbergrippen bij de invulling van mensenrechten.

Zonder mensenrechten en de bescherming door het internationaal recht zoals in de afgelopen decennia ontwikkeld‚ legt rechtvaardigheid het af tegen het recht van de sterkste‚ de gemeenste‚ de meest gehaaide. Dan zouden gedupeerden zich niet op hun rechten kunnen beroepen‚ maar afhankelijk zijn van de luimen en liefdadigheid van mensen die het goed hebben. Tegen zo’n wereld wapenen de mensenrechten ons.

Vrijheid, het woord valt zo vaak dat het sleets lijkt. Maar vrijheid kent geen slijtage. Ze bestaat omdat ze elke dag nieuw is. Omdat ze elke dag opnieuw gemaakt moet worden.

De vrijheid vandaag, dat is ons protest tegen foltering en mishandeling in de Oekraïne. Vrijheid vandaag betreft onze zorg om journalisten die in Azerbeidzjan, het land van het komende songfestival, gevangen zijn gezet vanwege hun werk. Voor wie we opkomen omdat niemand vanwege zijn of haar mening in gevangenschap mag komen. Vrijheid vandaag is de wereldwijde aandacht voor een blinde Chinese advocaat, Cheng Guancheng die probeert te ontsnappen aan een regime dat hem knevelt. Maar die ook zijn bedreigde familieleden niet in de steek wil laten. Voor wie we opkomen omdat het onverdraaglijk is dat zelfs familieleden worden gebruikt om een individu te onderwerpen.

En vrijheid vandaag, dat betreft ook de inspanningen om tot een internationaal verdrag te komen dat de handel in wapens aan banden legt.

Het is mij een grote eer om namens Amnesty International het Bevrijdingsvuur te mogen ontsteken. Ik hoop dat de activiteiten op Bevrijdingsdag ons allen aanleiding geven tot bezinning op de vraag hoe wij in ons land met vrijheid omgaan. Met het vergezicht van de constructieve dialoog‚ in plaats van de impasse van de polemiek.

(1953) is directeur van Amnesty International Nederland. Hiervoor werkte hij o.a. bij Vluchtelingenwerk Nederland. Hij woont in Utrecht.